Zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie rolniczym

Coraz to bardziej innowacyjne maszyny, automatyzacja wielu procesów, a także stale nowelizowane przepisy prawne sprawiają, że właściciele gospodarstw rolnych dążą do ich ciągłego rozwoju, a chcąc je powiększać, coraz częściej decydują się na nowe budynki gospodarcze z płyty warstwowej. Umiejętne wykorzystanie tego materiału niesie ze sobą bowiem wiele zalet i jednocześnie pozwala na spore oszczędności.

Specyfika budownictwa rolniczego

W Polsce budownictwo rolnicze jest szczegółowo scharakteryzowane w dokumentach prawnych i dzieli się na budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. Do pierwszych zalicza się te, których co najmniej połowa powierzchni jest przeznaczona do celów mieszkalnych. Drugie natomiast to między innymi obory, stajnie, stodoły, a także budynki biurowe, magazynowe, przemysłowe, hotele czy restauracje, jednak tylko o przeznaczeniu rolniczym lub agroturystycznym.

Budynki rolnicze i ich usytuowanie powinny spełniać szereg wymogów określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7.10.1997 r. Dotyczą one na przykład trwałości obiektów, bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem i konstrukcją, ochrony przed hałasem oraz drganiami czy higieny i wymogów ochrony środowiska.

Płyty warstwowe – doskonałe rozwiązanie dla rolnictwa

Przy użyciu płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym już w kilka miesięcy można zbudować budynek gospodarczy, który będzie trwały i jednocześnie niedrogi. Jest to materiał wykonany ze stalowych obustronnie ocynkowanych okładzin wypełnionych w środku sztywną pianką PIR. Zastosowanie dobrych jakościowo materiałów jest istotne, budynki rolnicze muszą bowiem spełniać szereg warunków technicznych, tak aby były bezpieczne w użytkowaniu.

Jednym z najistotniejszych jest ochrona przeciwpożarowa, którą zapewniają właśnie płyty warstwowe, dzięki swoim unikalnym właściwościom. Dobór odpowiedniego rodzaju płyt zależy między innymi od stopnia, w jakim budynek narażony jest na wystąpienie pożaru. Przykładowo rdzeń niektórych z nich, wykonany z pianki, jest odporny na wysokie temperatury, przed którymi chroni zwęglona warstwa tworząc barierę przeciwpożarową.

Budynki gospodarcze powstają często na słabym jakościowo terenie, co w przypadku tradycyjnej konstrukcji generuje bardzo wysokie koszty. Dlatego stojąc przed wyborem: płyta warstwowa czy pustak, warto zwrócić uwagę na lekkość płyt, która sprawia, że nie jest konieczne zagęszczanie gruntu i można w krótkim czasie oraz przy niższym koszcie ukończyć rozbudowę gospodarstwa.

Kolejnym istotnym wymogiem jest ochrona antydrganiowa. Stosowanie urządzeń rolniczych o dużej mocy, wywołujących wstrząsy, może bowiem wpływać na fundamenty, a także uszkadzać ściany i dach budynku. Płyty warstwowe w znacznym stopniu minimalizują to ryzyko, dzięki odpowiedniej technologii montażu i elastycznym uszczelnieniom.

Utrzymanie i montaż płyt warstwowych w gospodarstwie rolniczym

Płyty warstwowe posiadają powłoki antykorozyjne przyjazne dla środowiska,których wytrzymałość przedłuża utrzymywanie ich w czystości i zapobiega rozwojowi chorobotwórczych mikroorganizmów. Duża szczelność, dzięki odpowiednim mocowaniom oraz budowie z pianki PIR, zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak woda, dostaniem się związków toksycznych do magazynowanych pasz czy innych produktów rolnych, a ponadto wpływa na utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz budynku.

Czym charakteryzuje się montaż płyt warstwowych? Konstrukcje z płyt warstwowych są możliwe zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym, budując wielo- lub jednoprzęsłowe ściany. Modułowy montaż i demontaż jest stosunkowo łatwy, co sprawia, że w przypadku uszkodzeń szybko można zastąpić zniszczone elementy nowymi. Gdy mamy jednak do czynienia z budynkiem przeznaczonym dla zwierząt gospodarskich, warto pamiętać o dodatkowym wzmocnieniu płyt na przykład barierami lub zaporami.

Używając płyt warstwowych z pianką poliuretanową w gospodarstwie, warto  zwrócić uwagę na przepisy odnoszące się do odległości stawianej konstrukcji od zbiorników rolniczych, z których mogą wydobywać się niebezpieczne dla powłoki płyt, lotne związki chemiczne. Należy również dbać o odpowiednie warunki higieniczne, ze względu na możliwość zagnieżdżenia się w miękkim rdzeniu płyty gryzoni lub szkodników.W zależności od potrzeb oraz zastosowania, można wybierać spośród płyt warstwowych dachowych, ściennych lub chłodniczych, dopasowując je kolorystycznie do pozostałych budynków w gospodarstwie. Dzięki tak wielu zaletom są one materiałem, który doskonale sprawdzi się do zastosowania w rolnictwie, pozostając bezpiecznym dla środowiska, zwierząt oraz ludzi.